Arts en Viu El Prat

El Sistema d’arts en viu és un servei públic liderat per l’Ajuntament del Prat que aglutina agents de naturalesa diversa que cooperen per vertebrar i donar coherència i sentit a les accions que es porten a terme a la ciutat en el camp de les arts en viu, buscant un desenvolupament harmonitzat, sostenible i inclusiu de les arts escèniques i la música a la ciutat.

El Sistema d’Arts en Viu treballa per millorar la qualitat de vida de les persones, garantint l’exercici dels drets culturals, afavorint el desenvolupament cultural al llarg de la vida i posant les condicions que afavoreixin una ciutadania conscient, lliure, crítica i feliç.

Aquest ecosistema afavoreix l’aprenentatge, la pràctica, l’experimentació i el gaudi de les arts en viu, tot contribuint a viure i compartir experiències vitals significatives, fruit del coneixement i de l’experiència compartida. El Sistema aposta per l’educació i l’aprenentatge com la peça clau i prioritària pel desenvolupament personal i social de la comunitat treballant per universalitzar els drets culturals.

En aquest sentit, el Sistema, igual que el Servei de Cultura treballa per

  • Garantir el dret d’accés, de participació i pràctiques a la vida cultural
  • Promoure l’educació i l’aprenentatge com a eina pel desenvolupament personal i col·lectiu
  • Posar les condicions que afavoreixin l’expressió de la creativitat en tota la seva dimensió i diversitat
  • Enfortir la identitat col·lectiva a través del coneixement de la història i de la conservació i difusió del patrimoni material, immaterial i documental
  • Treballar en clau d’equitat, removent els obstacles que impedeixen la lliure participació a la vida cultural
  • Garantir la no discriminació i la igualtat de gènere
  • Afavorir la diversitat cultural a través de les relacions, el diàleg i l’intercanvi cultural entre individus i col·lectius
  • Promoure models de governança participada, així com promoure el bon govern des de la transparència i el treball amb indicadors i dades que contribueixin a la presa de decisions i a compartir de forma oberta la tasca realitzada.
  • Garantir l’aportació de valors i continguts de les polítiques culturals en l’orientació i desplegament d’altres polítiques públiques, sobretot en aquelles que poden dificultar l’acompliment dels drets culturals (econòmiques, urbanístiques, socials...)
  • Garantir l’ús col·lectiu i compartit de l’espai públic (físic i virtual), afavorint els valors de participació, democràcia, llibertat i solidaritat.