Arts en Viu El Prat

Arts en Viu és un servei públic liderat per l’Ajuntament del Prat que aglutina agents de naturalesa diversa que cooperen per vertebrar i donar coherència i sentit a les accions que es porten a terme a la ciutat en el camp de les Arts en Viu, buscant un desenvolupament harmonitzat, sostenible i dinàmic de teatre, dansa, circ i música a la ciutat.

Aquest programa vol garantir i fomentar l’accés de la ciutadania del Prat a les Arts en Viu a partir de processos, projectes i serveis que facilitin i contribueixin al desenvolupament personal, cultural i artístic de les persones així com a la consolidació d’una ciutadania cultural activa, conscient, crítica i lliure. Aquest projecte vol facilitar l’aprenentatge, la pràctica, l’experimentació i el gaudi de les Arts en Viu, tot contribuint a viure i compartir experiències vitals significatives, fruit del coneixement i de l’experiència compartida. L’Ajuntament aposta per l’educació i l’aprenentatge com la peça clau i prioritària pel desenvolupament personal i social de la comunitat.