Suport a la creació


Tags: Cultura

Assessorament i suport en projectes escènics i musicals

Assessorament, seguiment i suport tècnic de projectes escènics i grups de teatre,...

Cessió d'espais per assajos

Els grups de teatre, música i dansa poden sol·licitar recintes escènics per assajar.

Taula de la dansa

Taula participativa entre els diferents agents municipals, equipaments, associacions i...

Bucs d’assaig

La Capsa disposa de 4 bucs d’assaig dissenyats per a la pràctica i l’experimentació...