Esteu aquí

Seguim treballant pensant en tu!

Jordi Ibern i Tortosa

Abril 2017

Aquest passat març vam seguir treballant, des del Ple Municipal, per tot allò que considerem benefi ciós per als nostres veïns i veïnes:

Es va haver de fer un reconeixement de crèdits per al pagament de factures i vam aprofi tar per demanar que l’Ajuntament tingui en propietat sufi cient material de tanques, taules i cadires per posar-les al servei de les entitats del poble a un preu “simbòlic” i així acabar el fet de pagar factures anuals per valor, aquesta última, de 7.400 euros. Vam votar a favor de donar benefi cis fi scals per reformar els seus locals a l’Associació Espigoladors i de prorrogar el contracte del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, però no sense preguntar per què l’empresa SELSA havia estat treballant del 28 de febrer fi ns al 8 de març sense un contracte vigent i com podia ser que, després de 35 anys al poder, els hagués passat per alt la data de termini? Després de denunciar la compra d’una làmpada de peu per a Alcaldia per un valor de 754,35 euros i que els regidors segueixin tenint el privilegi d’aparcar gratuïtament al pàrquing de l’església (ERC va rebutjar a aquest privilegi), ens vam posicionar rotundament en contra del projecte per enderrocar L’Artesà i vam defensar els drets dels treballadors i treballadores de Pans&Food del Lote 22 de la T1 a l’Aeroport del Prat.

 

Jordi Ibern I Tortosa
https://twitter.com/erc_elprat
https://twitter.com/jordi_ibern
https://www.facebook.com/esquerra.elprat/

Més opinió abril 2017

Un país en comú

Per Rafael Duarte Moliina

Quina barra!

Per Juan Pedro Pérez Castro

Ni autismo ni desfibriladores

Per Antonio Miguel Ruiz Redondo

Barra libre

Per Cristina Simón Molina