Esteu aquí

Quina barra!

Juan Pedro Pérez Castro

Abril 2017

El conseller de salut de la Generalitat, Antoni Comín, ha presentat un informe sobre desigualtats en la salut de la població de Catalunya que evidencia de forma científi ca que les persones amb un menor nivell socioeconòmic tenen una pitjor salut i una menor esperança de vida que els rics. L’accés igualitari a la salut de tots els ciutadans no és efectiu. I no es poden justifi car les retallades argumentant que la qualitat de la sanitat pública té menys infl uència sobre la salut de les persones que la seva posició social.

Les polítiques progressistes han de garantir l’accés de les persones amb situacions més desfavorables a recursos que afavoreixen un estil de vida saludable: alimentació adequada, habitatge digne, confort energètic, oci saludable, benestar emocional, etc. Aquesta visió transversal de la salut pública forma part del model que defensem els socialistes, juntament amb la cura i estricta vigilància del model públic d’atenció sanitària.

Aquests discursos ens grinyolen als que sempre hem defensat una visió integral de la salut i la sanitat pública com a dret de ciutadania. Els que retallen i privatitzen ara qüestionen l’impacte de les seves polítiques en la qualitat i l’esperança de vida. Quina barra!

 

Juan Pedro Pérez Castro
https://twitter.com/perezjp_

Més opinió abril 2017

Un país en comú

Per Rafael Duarte Moliina

Ni autismo ni desfibriladores

Per Antonio Miguel Ruiz Redondo

Barra libre

Per Cristina Simón Molina