Esteu aquí

Estem vigilants

Jordi Ibern i Tortosa

Maig 2017

Treballem per fiscalitzar les decisions preses per l’equip de govern i vam fer explícit que mentre presumeixen que arriben al 80 % les contractacions directes a empreses locals, en aquest mes d’abril només representaven el 25 %. Vam exigir que l’Ajuntament controlés si s’aplicaven els acords aprovats pel Ple Municipal al Projecte Executiu
del Teatre Artesà, acords com reservar el 5 % dels contractes laborals per executar el projecte a persones en situació de risc d’exclusió social o amb discapacitat física o psíquica, subcontractar un 5 % del pressupost amb empreses d’inclusió social i que l’Ajuntament treballarà amb empreses que es presentessin a les licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i assolir el salari mínim de 1.000 euros. També es va acordar modificar l’ordenança dels serveis funeraris del Prat, establir unes tarifes socialment inclusives, promoure la lliure competència d’altres funeràries, treballar la nova ordenança amb l’Associació contra els Abusos Funeraris, les entitats i associacions de veïns... I en preguntar com estava l’aplicació d’aquests acords i si es prendria la mateixa decisió de l’alcaldessa Ada Colau de crear uns serveis funeraris municipals, silenci sobre els avenços de l’ordenança i ens van dir que, al Prat, els serveis funeraris no són tan cars.

 

Jordi Ibern I Tortosa
https://twitter.com/erc_elprat
https://twitter.com/jordi_ibern
https://www.facebook.com/esquerra.elprat/

Més opinió maig 2017

Cap a un Pla Local de Salut

Per Juann Pedro Pérez Castro

Hemos propuesto...

Per Antonio Miguel Ruiz Redondo

Equidad laboral

Per Cristina Simón Molina

Es pot fer més

Per Immaculada Llopis Climent