Esteu aquí

Cap a un Pla Local de Salut

Juan Pedro Pérez Castro

Maig 2017

Recentment, des de l’Ajuntament hem posat en marxa el Consell Municipal de Salut, un òrgan de participació que vol promoure la implicació col·lectiva en el disseny i desenvolupament de les polítiques de salut pública a la ciutat. La creació d’aquest consell fou un dels compromisos electorals que els socialistes vam adquirir a les darreres eleccions municipals. Aquest consell el componen representants dels grups polítics del consistori, els serveis de salut de la Generalitat i entitats de tot tipus vinculades o interessades en la salut. Un dels encàrrecs principals del consell és l’elaboració del Pla Local de Salut, una eina per dissenyar i planificar actuacions que permetin millorar, promoure i protegir la salut de la ciutadania de forma equitativa i eficient. Quan parlem de salut, sovint pensem en afeccions o malalties. Però hem d’entendre la salut d’una manera molt més àmplia, com un estat de benestar físic, mental i social. La millora de la salut de la població no passa per incrementarúnicament els serveis sanitaris, sinó que té a veure amb els estils de vida, les condicions mediambientals i altres mesures polítiques, econòmiques
i socials. La salut, doncs, té una dimensió mediambiental, esportiva, de serveis socials i educatius, i fins i tot econòmica. L’estratègia per desenvolupar accions amb aquesta visió és disposar d’un Pla de Salut.

 

Juan Pedro Pérez Castro
https://twitter.com/perezjp_

Més opinió maig 2017

Estem vigilants

Per Jordi Ibern i Tortosa

Hemos propuesto...

Per Antonio Miguel Ruiz Redondo

Equidad laboral

Per Cristina Simón Molina

Es pot fer més

Per Immaculada Llopis Climent