Esteu aquí

Llencem correctament les mascaretes i els guants usats

Deixar a la via pública els guants o les mascaretes usades és, a més de contamimant, un risc per a la salut

Una de les papereres amb el vinil informatiu que anima a fer-les servir i evitar llençar mascaretes i guants a la via pública.

divendres, 22 maig, 2020 - 09:45

Amb l'ús generalitzat de les mascaretes, i també dels guants, convé vigilar i no llençar aquests objectes a la via pública. No només és una acció que contamina el medi ambient, sinó que pot ocasionar riscos per a la salut.

Per reforçar aquesta idea, l'Ajuntament ha instal·lat vinils informatius a diverses papereres del municipi, animant la ciutadania a fer-les servir per llençar aquests objectes.

El Ministeri va emetre una ordre on s'indicava com gestionar els residus en el context de la pandèmia de la COVID-19.

Llars sense positius ni quarantenes

Es recomana fer-ho de la manera següent: la separació de les deixalles es farà com habitualment. Cal tenir en compte que els guants de làtex o de nitril usats no han de dipositar-se en el contenidor de envasos (groc), sinó en el de fracció resta (contenidor gris).

  • Les mascaretes, guants i altres productes similars cal llençar-los a la bossa de rebuig
  • Cal dipositar la brossa al contenidor de fracció resta utilitzant guants
  • Després, cal rentar-se bé les mans

Llars en quarantena o amb un cas positiu de COVID-19

Han de dipositar tots els residus generats per la persona malalta i qui la cuidi (mascaretes, guants i altres elements sanitaris) en una bossa específica que cal dipositar al contenidor de resta. Els altres residus de la casa s'han de continuar separant adequadament per dipositar-los als contenidors de recollida selectiva respectius.

  • Primer: la bossa 1 es tanca abans de sortir de l'habitació de la persona malalta, sense separar per reciclar.
  • Segon: la bossa 1 es fica en una bossa 2, amb el material que ha utilitzat la persona cuidadora.
  • Tercer: la bossa 2 es fica a la resta de residus domèstics que van a la fracció resta.

    Tot seguit podeu mirar unes imatges del web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Compartir