Esteu aquí

Les taxes i impostos municipals de 2017 continuaran incorporant mesures socials i contra la crisi

L'Ajuntament del Prat no apujarà les ordenances fiscals de l'any vinent, amb l'excepció de l'ibi especial, que afecta al port i a l'aeroport

Ple municipal

dijous, 6 octubre, 2016 - 11:30

L'Ajuntament del Prat no apujarà cap impost ni taxa municipal l'any 2017, tal com va quedar aprovat inicialment en el Ple municipal de dimecres 5 d’octubre. A més, les ordenances fiscals preveuen importants mesures socials i de lluita contra la crisi per afavorir les persones més necessitades i la creació d'activitat econòmica.

L'any 2017 es mantindran els tipus impositius i tarifes que han estat vigents aquest any 2016, que al seu torn són les mateixes des de fa dos anys. L'única excepció serà l'impost sobre béns immobles (ibi) de característiques especials, que afecta el port i l'aeroport, que creixerà un 12,66%.

Mesures socials i contra la crisi

Com a resposta a la crisi econòmica, les ordenances fiscals municipals per a l'any 2017 contemplaran diverses mesures socials:

• Exempció de tributs municipals per a aquelles persones que iniciïn una activitat empresarial. Aquesta mesura, vigent des de 2009, eximeix de pagar diverses taxes i impostos municipals (obertura, obres, construccions, instal•lacions, residus, sanitària... ). Des de 2009 s'han concedit quasi 1.000 exempcions, per un global de gairebé 795.000 €

• Bonificació total de la quota de residus per a comerços de menys de 300 m2. Aquesta mesura es va establir el 2014 i afecta el 90% dels contribuents (1.798 de 1.998).

• Tarifació social de les escoles bressol municipals. Aquesta mesura es va iniciar el curs 2014 – 2015 i suposa una bonificació anual global de 125.000 €. Aquest any s'han registrat 175 sol·licituds d'acollida a aquesta tarifació. 

• Ajudes de fins al 50% de l'ibi urbà (la contribució) per a persones amb escassa capacitat econòmica (pensionistes, aturats / des de llarga durada i famílies monoparentals). Aquest any 2016, segon en què s'ha aplicat la mesura, s'han concedit 81 ajuts per aquest concepte.

Compartir

Noticies relacionades