Esteu aquí

L'Ajuntament no operarà amb bancs que promoguin execucions hipotecàries i es nega a col·laborar en els desallotjaments

El Prat posa en marxa diverses actuacions per a la prevenció dels desallotjaments a la ciutat

dimarts, 29 gener, 2013 - 10:00

El Ple municipal del mes de gener ha aprovat, amb els vots a favor dels grups municipals d'ICV-EUiA, PSC i CiU, i el vot contrari del PP, una moció relativa a mesures de prevenció de desnonaments al Prat (podeu consultar la moció a través del document presentat a peu de pàgina)

La moció insta el Govern de l'Estat a suspendre els desnonaments de la residència habitual d'aquelles persones i famílies veritablement vulnerables. I, mentre no es faci efectiva aquesta suspensió, l'Ajuntament del Prat pren les següents mesures:

• Sol·licitar al Jutge Degà del partit judicial que faci arribar mensualment als Serveis Socials municipals una relació dels processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades.

• Assessorar als afectats/des pels processos d’execució hipotecària en l’Oficina Municipal d’Habitatge (Prat Espais).

• Deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin desnonaments de la residència habitual de persones empadronades en aquest municipi. Aquest cessament d’operacions es farà de forma immediata per a aquells productes bancaris no subjectes a cap tipus de penalització per rescissió contractual.

• Donar instruccions a la Policia Local i a la resta de serveis municipals perquè no donin cap tipus de suport a la policia judicial en el desallotjament de les persones empadronades de la seva residència habitual.

Segons el text de la moció, són col·lectius especialment vulnerables als desnonaments totes aquelles persones que no poden cancel·lar els deutes amb les entitats bancàries mitjançant la dació en pagament, de forma que puguin refer les seves vides en plenitud de drets civils.

Els desnonaments al Prat

Al Prat, el volum de desnonaments és sensiblement inferior a la mitjana dels municipis metropolitans, ja que no va viure el "boom" immobiliari de principis de segle amb la mateixa intensitat. D'altra banda, la majoria de processos afecten a pisos de lloguer i locals, mentre que les execucions hipotecàries són una minoria d'aproximadament el 15% dels casos, fet que no resta gravetat a la situació que s'està vivint actualment.

L'any 2012, les execucions hipotecàries van ser 65, de les quals 14 van acabar en llançament (desallotjament de les persones que vivien a l'habitatge). Dels 92 desnonaments per impagament de lloguer es van executar 35 llançaments l'any passat a la ciutat.

Prevenció dels desallotjaments

Per tal d'evitar que s'arribi al llançament (desallotjament) de les persones sotmeses a processos d'execució hipotecària i de desnonaments, l'Ajuntament del Prat du a terme diferents actuacions de prevenció:

• Servei d'Intermediació Hipotecària
Aquest servei d'intermediació, obert a tota la població, està ubicat a l'Oficina Municipal d'Habitatge (Prat Espais) i treballa amb un conveni amb Càritas i amb Ofideute (servei de la Generalitat de Catalunya)  La seva missió és intermediar entre les entitats bancàries i les persones afectades per execucions hipotecàries (o entre propietaris i llogaters de pisos) per tal de renegociar la hipoteca o trobar altres solucions que evitin que el procés acabi en desallotjament.

Durant l'any 2012, el Servei d'Intermediació Hipotecària va tramitar 59 casos, en molts dels quals s'han acordat solucions satisfactòries: dació en pagament sense deute, acords de modificació de quotes, propietaris que esdevenen llogaters del seu pis...

L'Ajuntament ha arribat a un acord amb els jutjats del Prat per tal que, quan es comunica a una persona que se li ha iniciat un procés d'execució hipotecària  se li adjunta també una carta en què se li explica l'existència del Servei d'Intermediació Hipotecària i se l'insta a acudir-hi.

Un cop s'inicia un expedient, la persona afectada té nomé s20 dies per provar d'aturar-lo. Per tant, l'Ajuntament recomana que s'acudeixi el més aviat possible al Servei d'Intermediació Hipotecària.

• Ajuts al lloguer i d'especial urgència
L'Oficina Municipal d'Habitatge gestiona dos tipus d'ajuts per al pagament del lloguer: una prestació amb una durada màxima de quatre anys, destinada a persones amb risc d'exclusió residencial i recursos econòmics limitats, i un altre ajut d'especial urgència quan ja existeixen deutes en el pagament del lloguer o de la hipoteca.

• Cooperació amb entitats
L'Ajuntament coopera amb les entitats del tercer sector de la ciutat per tal de sumar esforços en la lluita contra l'exclusió social de les persones afectades per aquestes situacions i evitar que passin a engruixir les files de l'anomenada "nova pobresa".

Entrevista a la regidora de Serveis Socials

A través del següent enllaç podeu escoltar l'entrevista que la regidora de Serveis Socials del Prat, Margarita Garcia, ha concedit a El Prat Ràdio (91.6 FM) sobre la problemàtica de les execucions hipotecàries a la nostra ciutat.

 

 

Compartir

Noticies relacionades

Platja del Prat 2022

divendres, 12 agost, 2022 - 13:30

L’aigua de la platja del Prat, excel·lent i a gairebé 30ºC

Continua el bon estat i salubritat del litoral pratenc. Es recomana extremar...
Imatge d'arxiu de la policia local del Prat de Llobregat.

divendres, 12 agost, 2022 - 13:15

El sospitós de provocar els darrers incendis, detingut de nou

Una nova acció de la Policia Local ha provocat que l’home s’entregués als...
Platja del Prat 2022

divendres, 29 juliol, 2022 - 14:30

La qualitat de l'aigua de la platja es manté excel·lent

Des del començament de la temporada les analítiques mostren el el bon estat i...