Esteu aquí

L’Ajuntament inclourà clàusules socials i ètiques a tots els processos de contractació pública

Referents a la normativa sociolaboral, la igualtat entre dones i homes, l’ús del llenguatge no sexista, els drets de les persones amb discapacitat i l’accessibilitat universal, la transparència i bon govern, la transparència fiscal i la prohibició d’activitats il·lícites

dijous, 9 novembre, 2017 - 12:30

El ple municipal va aprovar ahir la Guia per a una contractació pública social i èticament responsable de l'Ajuntament. Les denominades clàusules socials, que incorpora la guia, són aquelles que estableixen la inclusió d'aspectes de política social als procediments  de contractació pública. 

A partir d'ara, les clàusules socials seran incorporades pel departament de Contractació i Patrimoni de l’Ajuntament als plecs de clàusules administratives particulars de totes les licitacions que es facin d’ara endavant. Aquesta guia complementarà totes les normatives i plecs administratius que són d’obligat compliment en els processos de contractació pública. 

Què són les clàusules socials?

Les clàusules socials tenen en compte aspectes com la contractació de persones a l’atur o en risc d’exclusió, el compliment de les normes de seguretat i salut laborals o la qualitat dels contractes (salaris, règim de contractació...). Quan els costos laborals siguin el component econòmic més important de la prestació o quan s’incorporin clàusules de subrogació, sempre s’haurà de respectar el salari establert al conveni col·lectiu sectorial corresponent a l’àmbit d’aplicació del contracte. En cas que l’empresa adjudicatària plantegi realitzar subcontractacions es valorarà positivament que ho faci amb centres especials de treball o empreses d’inserció. Així mateix, es considerarà si l’empresa promou el comerç just, per exemple amb els seus proveïdors, o si duu a terme pràctiques sostenibles amb el medi ambient. 

Pel que fa a la igualtat entre dones i homes, es plantegen clàusules socials per promoure la conciliació de la vida laboral i personal, per evitar l’assetjament sexual o per promoure la perspectiva de gènere de forma transversal a les empreses. També s’avalua l’ús del llenguatge no sexista per part de les empreses candidates a la licitació.

En relació a les normatives sobre accessibilitat universal, plantegen aspectes relacionats amb la construcció d’obres públiques i edificis -per minimitzar-ne les barreres arquitectòniques- o el disseny de materials informatius, de manera que puguin ser consultats per persones amb diversitat funcional.
 
Pel que fa a la transparència i bon govern, les clàusules socials estableixen que les empreses informin de les retribucions percebudes pels càrrecs directius, sempre que el volum de negoci de l'empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques superi el 25% del volum general de l'empresa; de la relació de llocs de treball adscrits al contracte (amb el règim retributiu i de dedicació); o de possibles conflictes d’interessos. També es vetlla per impedir activitats il·lícites de les empreses, com operar en paradisos fiscals, i se’ls exigeix transparència fiscal i compliment de les seves obligacions tributàries. 

Aplicació de les clàusules socials 

Tots els departaments de l'Ajuntament –i també les empreses municipals- hauran d'incloure, almenys, una clàusula de les que apareixen en aquesta guia. Si per raons excepcionals es considerés que no és possible complir aquest requisit mínim, els departaments i empreses municipals hauran d’exposar a l’informe de la sol·licitud del procés de contractació pública els motius tècnics o de gestió que ho justifiquin degudament. 

Podeu consultar la guia a través de l'enllaç situat més avall.

Guia per a una contractació pública social i èticament responsable

Document (pdf - 181798 bytes)

Compartir

Noticies relacionades

divendres, 15 novembre, 2019 - 14:30

Lluís Mijoler, escollit vicepresident de la Federació de Municipis de Catalunya

L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, ha estat escollit vicepresident de la Federació de Municipis de Cata...

dimarts, 12 novembre, 2019 - 12:00

La Policia Local deté dues persones acusades de robar en un supermercat

Un dels detinguts ha ingressat a presó

diumenge, 10 novembre, 2019 - 22:45

El PSC-PSOE, el partit més votat a les eleccions generals al Prat

Al Prat de Llobregat, la participació en aquests comicis ha estat del 72,8%,...