Esteu aquí

El treball col·laboratiu i cooperatiu, comú denominador dels projectes Interseccions

Creant espais de relació i treball conjunt entre diferents agents i comunitats del Prat

dijous, 17 desembre, 2020 - 10:00

Mestres i professorat, professionals dels centres culturals de la ciutat, membres de les associacions educatives i culturals del Prat, educadors i educadores dels projectes, entre d'altres professionals i persones de la ciutat; en definitiva, les persones implicades en el desplegament de projectes i accions del programa Interseccions comparteixen espais conjunts que faciliten el treball des d'una lògica més comunitària i transformadora.

Espais de relació, codisseny i aprenentatge conjunt 

El programa reforça i impulsa espais de coordinació i aprenentatge. Aquests esdevenen punts de trobada que promouen la participació i la interacció entre totes les persones implicades i on es potencia la coresponsabilitat dels professionals. Per tant, les diferents persones acaben cooperant pel que fa al disseny, la implementació, l'avaluació i la socialització de les accions que es van desplegant arreu de la ciutat.

Mitjançant l'intercanvi de coneixements i experiències entre les persones participants és possible que puguin alinear-se objectius i hi hagi un millor coneixement sobre la tasca de l'altre; alhora sorgeixen línies de treball i objectius comuns que acaben generant més oportunitats educatives i culturals que son també més diverses i plurals. D'aquesta manera el temps compartit enriqueix la pràctica dels professionals i alhora facilita un desenvolupament dels projectes molt més connectat amb el territori, afavorint la gestació de vincles i experiències compartides entre comunitats que promouen la cohesió social.

A tall d'exemple, l'entorn d'aprenentatge d'auxiliars de conversa afavoreix que els tutors i especialistes d'anglès dels centres educatius juntament amb professionals dels centres culturals involucrats en el projecte posin en comú activitats i dinàmiques de treball. A partir de les aportacions de totes les participants es fa un anàlisi i avaluació conjunta sobre què funciona i què es podria millorar. També esdevé un espai que permet inspirar-se i emportar-se idees noves per incloure en el seu centre.

Aquests espais també plantegen impulsar accions conjuntes entre centres i comunitats amb perspectiva de ciutat, com ara el Spring festival. També fan possible coordinar i acompanyar un procés col·lectiu de pràctica educativa i cultura durant tot l'any, com en el cas de la Cantata, on s'estableixen relacions intenses entre alumnat i professionals de diferents comunitats i que finalitza amb un retorn a la ciutat amb la realització d'un concert comú. 

Més enllà dels entorns d'aprenentatge, existeixen altres espais de treball entre docents i educadors, en els quals es codissenya el que es treballarà durant tot el curs com les dinàmiques d'aula. En alguns casos, aquesta proximitat acaba implicant codocència i aprenentatge entre docents - educadors a partir de la pràctica directa amb l'alumnat. Per exemple, això es dona en els projectes d'arts visuals, des d'on s'impulsa un treball compartit entre centre educatiu i l'Escola d'Arts Visuals del Prat i que involucra a especialistes, comissions específiques i, en alguns casos, a una part important del claustre.

Aquesta cooperació entre professionals també es dona en altres projectes artístics, com ara els projectes Entreinstruments, on a partir del treball conjunt entre especialistes de música i professorat de l'Escola d'Arts en Viu s'harmonitza la programació de les sessions i es facilita el desdoblament del grup-classe en grups més petits. D'aquesta manera, s'afavoreix a es generin dinàmiques d'aprenentatge entre iguals, donant-se també la cooperació en el context d'aula, amb un efecte positiu que reverteix en l'experiència educativa i artística de l'alumnat.

Cooperació a l'aula

Fer equips d'aprenentatge i treballar de forma cooperativa a l'aula permet que l'alumnat no només aprengui més continguts curriculars sinó que també afavoreix el seu aprenentatge de treball en equip, desplegant múltiples habilitats de caràcter social, emocional i també cultural. Projectes com Connexions i Memorables a secundària o les propostes que s'estan gestant en el projecte de La Ciència del Vol esdevenen un marc que propicien aquesta cooperació entre l'alumnat. 

A partir de processos d'aprenentatge que promouen el treball amb grups heterogenis i amb diversitat de nivells i competències personals, l'alumnat treballa amb altres companys i companyes, col·labora, s' ajuda i es complementen els uns als altres mentre desenvolupen les activitats. D'aquesta manera, l'alumnat que mostra més dificultats d'aprenentatge disposa de més oportunitats d'acompanyament, no només per part del docent sinó també dels seus iguals. Alhora, aquell alumnat amb més inquietuds pot comparteix la seva expertesa amb els seus companys, enriquir-se de les idees i experiències dels seu grup i aprofundint en els seus interessos. Per tant, les propostes que es despleguen en el marc de la  cooperació esdevenen més inclusives i creatives i generen experiències significatives d'aprenentatge perquè es construeixen des de la motivació i l'emoció.

Interseccions: una aposta pel valor de la cooperació, col·laboració i el treball en xarxa

En definitiva, tant a l'aula com en la concepció dels projectes, en la relació estreta entre centre educatiu i equipament, així com en el treball en xarxa a escala de ciutat, el programa vol facilitar i propiciar espais de col·laboració i cooperació entre les persones vinculades al Prat. L'aposta per organitzar el treball conjuntament entre professionals i des de l'alumnat fa possible generar idees noves i variades, posar-se al lloc de l'altre, nodrir el propi imaginari, pensar conjuntament les dinàmiques de treball i revisar el funcionament en equip per aprendre'n. 

Reforçar les col·laboracions que ja funcionen, compartir temps juntes de forma periòdica, establir objectius de projectes i d'aprenentatges des de la pluralitat de mirades i experiències; discutir, discrepar, reflexionar, posar-se d'acord, proposar nous objectius i propostes de millora, etc. Aquestes son algunes de les idees que impregnen els diversos espais compartits de projectes i entorns d'aprenentatge i que, des de fa quatre anys, es volen propiciar i facilitar en el marc del programa Interseccions.

Compartir

Noticies relacionades

divendres, 3 desembre, 2021 - 11:00

Al Prat recuperem els vincles! En marxa el projecte Nodum

La situació de pandèmia ha afectat de diverses maneres la vida de les persones. Als centres educatius els períodes de confinament i les mesures der...

divendres, 3 desembre, 2021 - 09:30

L'Escola Sona retorna a La Capsa

Primer concert dels combos de L'Escola d'Arts en Viu d'aquest curs 21-22

dijous, 2 desembre, 2021 - 16:00

Converses literàries engega el curs amb contes dins i fora de les aules

Es reprenen les activitats familiars En el marc del projecte Converses literàries del programa Interseccions, di...