Esteu aquí

El procediment sancionador, al servei de la convivència

Com funciona l'aplicació de sancions a les persones que tenen comportaments incívics que lesionen els drets de la comunitat? En aquest article us en fem cinc cèntims.

diumenge, 1 maig, 2005 - 12:20

Resulta fàcil, a les ciutats d'avui en dia, sentir comentaris sobre la brutícia que podem arribar a trobar-hi, en forma de propaganda enganxada als edificis o al mobiliari urbà, de grafits a les parets, o fins i tot les deposicions, tan molestes i insalubres, dels nostres apreciats animals domèstics. En el cas del Prat, tant l'Ajuntament, des d'un àmbit general, com la Policia Local, en el seu àmbit, han dut a terme diferents campanyes de civisme i d'educació veïnal.

En aquestes campanyes s'informa del procediment sancionador que s'aplica en aquells supòsits, ocasionats per una minoria de ciutadans, en què s'efectua una denúncia per comportament sancionable, la qual es notifica al ciutadà o ciutadana infractors.

Aquest procediment comença atorgant un termini de temps a la persona que presumptivament ha comès la infracció per tal que interposi les al·legacions que consideri adients per a la defensa dels seus drets. Tot seguit es passa a l'anomenada "pràctica de la prova", és a dir, la comprovació de la veracitat dels fets imputats. Aquest tràmit permet decidir, en cada cas, la imposició final, si s'escau, d'una sanció.

Les sancions a imposar depenen de la normativa que s'aplica en cada situació. A vegades són d'aplicació les Ordenances Municipals, mentre que en altres ocasions cal imposar una sanció prevista en una llei de l'Estat o de la Generalitat.

En aquests darrers supòsits, la sanció econòmica acostuma a ser més contundent, en són exemple les infraccions, molt freqüents al nostre municipi, de dur un gos de raça potencialment perillosa sense lligar o sense morrió, o enganxar propaganda no autoritzada als carrers.

Objectiu: el benestar del veïnat
L'objectiu principal que vol aconseguir l'Ajuntament amb el procediment sancionador no és, com sovint proclama la vox populi, la recaptació d'impostos. L'objectiu és millorar el benestar dels veïns i veïnes, i assolir un baix índex de comportaments incívics sancionables. Per això, quan la norma reguladora i la infracció ho permeten, existeix la possibilitat de substituir la multa per accions reparadores a la comunitat.

Malauradament, l'experiència actual ens diu que la forma més eficaç de lluitar contra aquestes accions incíviques és, com en el cas de les infraccions de trànsit, la tolerància mínima per part de les autoritats competents. Tant de bo aviat la ciutadania faci seva la dita "tolerància zero", però respecte de les conductes incíviques d'alguns dels nostres veïns i veïnes.

 

Compartir

Noticies relacionades

Carrer Ferran Puig

dimarts, 26 octubre, 2021 - 07:00

Prova pilot per identificar residus comercials

Els establiments que participen han d’utilitzar unes bosses gratuïtes per les...
Espigolada

divendres, 22 octubre, 2021 - 12:30

Èxit de participació a l’espigolada popular

Gairebé una vintena de persones han participat a una de les primeres...
Visita Uralde 1

dijous, 21 octubre, 2021 - 19:30

Diverses personalitats polítiques s'informen sobre el terreny dels valors del Delta del Llobregat i la importància de preservar-lo

Atenen una crida de l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, que ha convidat entre...