Una ciutat més sostenible i més feminista: un Prat millor


Tags: #opinió

Maig 2024

Ho hem repetit tantes vegades aquests dies que potser s’ha desgas-tat la cruesa del que significa aquesta frase: una dona i els seus dos fills, veïns del Prat, han estat assassinats aquest abril, presumptament a mans del pare, que després es va suïcidar. Davant d’aquest triple assassi-nat masclista vull començar aquest editorial reiterant allò que centenars, milers de ciutadanes, hem expres-sat concentrant-nos a la plaça de la Vila o signant el manifest que s’hi va llegir. Expressant, en primer lloc, el nostre dol a les famílies i amistats de les víctimes, i a la comunitat educativa de la qual formaven part. I reiterant que aquests crims són un atac a tota una ciutat, el Prat, que davant d’aquests fets renova el seu compromís antimasclista. Ho fem també en aquestes planes, recordant els telèfons i els recursos que estan a disposició de totes les dones que pateixen aquesta xacra, i recollint una entrevista amb la responsable del SIAD, l’excel·lent professional Rosa Mela.

No ens cansarem de dir-ho: al Prat, no tenim cap  mena de tolerància per cap mena de violència masclista. I treballarem incansablement per eradicar-les. Per cons-truir una ciutat feminista, que és una ciutat millor per a tothom, per a tots els homes i totes les dones.

Salvar la platja

La nostra ciutat ha hagut de fer front també en els darrers mesos a un altre repte important. Com sabeu, diverses sentències judicials, que són fermes, prohibeixen l’accés i l’aparcament a l’antic vial de la platja. En els darrers anys això ha suposat nombrosos contratemps i incomoditats. No és exagerat dir que aquestes sentències han arribat a posar en risc que els pratencs i les pratenques poguéssim seguir gaudint d’aquest espai tan estimat. Davant d’això, nombro-sos equips municipals han treballat de valent en els darrers mesos per trobar una solució, per imaginar la platja del futur. Hem reendreçat els serveis, concen-trant les guinguetes prop dels aparcaments, hem reforçat els busos que connecten la ciutat amb la platja, que seran més grans i més freqüents, i hem co-mençat a esbossar un projecte per naturalitzar l’antic vial de cotxes i convertir-lo en un passeig més natural i amable per a vianants i ciclistes. El repte és ingent: es tracta de tornar a recuperar, tornar a conquerir per a la ciutadania la platja del Prat. I per fer-ho, posarem encara més en valor allò que la fa única i singular: el seu caràcter natural. 

 

Lluís Mijoler
L'alcalde