Projectes

Qualitat acústica del Prat

La regulació de sons i sorolls permet que en una ciutat activa com el Prat la contamina...

Vigilància de la contaminació de l'aire

Una xarxa territorial permet controlar la qualitat de l’aire i prendre mesures per...

Vigilància alimentària

Servei de control sanitari d'establiments d'alimentació i de menjadors col·lectius.

Control i prevenció de la legionel·la

Servei de control sanitari de la legionel·la.

Control sanitari de les piscines d'ús públic

Vigilància sanitària mensual de les piscines d'ús públic.

Control i prevenció dels camps de radiofreqüència

El control dels nivells de radiofreqüència regula la instal·lació d’antenes de telefoni...