Esteu aquí

Retribucions i altres activitats

Lluís Mijoler Martínez

El Prat en Comú

Alcalde president

Informació obligatòria i pública per naturalesa

Retribució per part de l’Ajuntament del Prat

Concepte Quantitat
Salari brut anual percebut per part de l'Ajuntament (dedicació exclusiva) 68.659 euros
Salari brut mensual percebut per part de l'Ajuntament (dedicació exclusiva) 5.008,55 euros

Informació voluntària

Retribució per part de l’Ajuntament del Prat

Concepte Quantitat
Altres dietes percebudes per part de l'Ajuntament Cap
Total salari brut anual percebut per l'Ajuntament del Prat 68.659 euros

Renúncies

Dietes i retribucions a les quals es renuncia Quantitat a la que es renuncia
Dieta d'assistència a les reunions del consell d'Administració del Port de Barcelona 488,02 euros dels quals no es percep res
Dieta d'assistència al comitè executiu de la Federació de Municipis de Catalunya 240,00 euros dels quals no es percep res
Dietes d'assistència al consell metropolità i a la junta de govern de l'AMB 1.725 euros al mes dels quals no es percep res

Retribució mensual neta que es percep : 3.369 euros