Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Novembre 2022

Una llar per fer-s'hi gran

Alba Bou Jordà

Novembre 2022

Buenas noticias

Juan Pedro Pérez Castro

Novembre 2022

Ser útils al costat de la gent

Jordi Ibern i Tortosa

Novembre 2022

Prioridades

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Novembre 2022

Una forma de vivir El Prat

Carmelo Declara Merino