Social Media

Formació sobre com millorar la visibilitat de la nostra entitat a les xarxes socials. El pla de continguts, les particularitats de cada xarxa social i les millors tècniques a aplicar en cadascuna.

  • Accessible