Esteu aquí

Taller de primers auxilis.

primers auxilis

Data i lloc

Dissabte 23 de novembre de 10 a 14h a la Sala de reunions de l’edifici de Ciutadania (Pl. Agricultura, 2)

Objectius

L’objectiu d’aquesta formació és dotar d’eines a les entitats que els permetin actuar adequadament en casos on s’hagin d’aplicar primers auxilis a persones necessitades.

Es tractaran diferents temes, com el protocol PAS, i com s’ha d’actuar en diferents situacions d’emergència.

Continguts

PAS (protocol PAS: Protegir-Avisar-Socórrer)

Ferides

Contusions/traumatismes/fractures,luxacions...

Cossos estranys

Mareig

Hemorràgies

Convulsions

Al·lèrgies

Picades de insectes

Immobilitzacions

PLS (Posició Lateral de Seguretat)

Maniobra de heimlich

Metodologia

Una sessió de quatre hores on es donarà contingut teòric i pràctic sobre la matèria. S’estimularà la intervenció i participació dels i les participants i es respondran els dubtes dels i les assistents.

Persones destinatàries

Curs adreçat a persones responsables o coordinadores d’entitats de tots els àmbits.

Docència

Creu Roja

  • Accessible

  • Ludoteca infantil