Esteu aquí

Quines assegurances cal conèixer per crear el teu negoci

Arç cooperativa

- Diferències entre una pòlissa d'accidents i una de responsabilitat civil

- La responsabilitat civil: explotació, patronal, producte (post treballs), professional, juntes directives.

- Accidents de treballadors: (conveni col·lectiu): mort/ invalidesa / despeses de curació / indemnització diària per baixa laboral (Autònoms)

- Assegurances per locals, instal·lacions...