Esteu aquí

Primers auxilis produïts per accidents esportius

Gestió econòmica AFAs

Cal que siguem conscients de totes les situacions de risc que es donen en la pràctica de la nostra activitat i adoptar les mesures de seguretat adients. Cal adoptar una actitud proactiva d’observació constant que ens permeti estar alerta davant de possibles situacions de perill i reaccionar de forma correcta en cas de trobar-nos davant d’una situació de risc.

En aquest taller aprendrem les tres conductes clau que ens poden ajudar a mantenir aquesta actitud proactiva:
• Advertir el risc
• Valorar els possibles perills
• Adoptar una actitud segura
• Així com què podem fer si es produeix l’accident, immobilitzacions, posició de seguretat, petites cures ......

Formador: Carlos García .Tècnic d’emergències i  socors.

  • Accessible