Esteu aquí

Pla de voluntariat

Pla de l voluntariat

Elabora el pla de voluntariat de la teva entitat: què i perquè del pla de voluntariat, com pot ajudar un pla de voluntariat a la meva entitat? Processos participatius i elaboració del pla de voluntariat.

Continguts:

 • 1. El què i el perquè d’un pla de voluntariat
  • Objectiu d’un pla de voluntariat
   • Reflectir de manera pràctica la importància del voluntariat en el marc de l’entitat
   • Millora de la gestió del voluntariat en tot el seu recorregut, des de la captació, fins a la desvinculació del voluntari
  • Parts d’un pla de voluntariat
   • Identificació dels apartats que ha de contemplar un pla de voluntariat i explicació breu del contingut bàsic que ha de tenir cadascun dels apartats
  • Les limitacions d’un pla de voluntariat
   • El pla de voluntariat és una eina de treball i la seva elaboració, per si sola, no fa que les coses funcionin. Cal pensar com i a qui cal difondre l’existència d’un pla de voluntariat per tal que la seva implementació sigui efectiva.
 • 2. Com pot ajudar un pla de voluntariat a la meva entitat
  • Debilitats i fortaleses de l’entitat en relació a la gestió del voluntariat
   • Què entenem per debilitat i fortalesa en la gestió del voluntariat
  • Com fer una identificació de debilitats i fortaleses en la gestió del voluntariat
 • 3. Elaborar el pla de voluntariat: tots per a un i un per a tots
  • Qui ha d’estar implicat en l’elaboració del pla de voluntariat
   • Cal saber qui són aquestes persones i valorar si la seva implicació en el procés d’elaboració pot aportar beneficis i/o problemes
  • Els processos participatius: possibilitats, limitacions i recursos
   • Definició del concepte de participació i dels diferents graus de participació
   • Limitacions i dificultats dels processos participatius
   • Recursos per a dur a terme processos participatius
 • 4. Elaboració del pla de voluntariat
  • Elaboració parcial/total del pla de voluntariat de l’entitat
  • Presentació dels resultats i línies de treball

Formador/a: Federació Catalana de Voluntariat Social

Durada: 8 hores, en 4 sessions

Format: Videoconferència / Presencial

 • Accessible