Esteu aquí

Obres a la comunitat. Per on comencem?

En aquesta sessió explicarem quins són els passos més recomanables a seguir quan cal fer obres a la comunitat i com es pot fer un bon manteniment de l'edifici.

 

L’estat d’un edifici depèn de com s’ha construït, com es cuida i com es repara quan cal. És per això, que tant o més important és la prevenció com l’actuació.

Algunes de les preguntes que respondrem són:

  • Com podem prevenir problemes estructurals de la comunitat?
  • Com podem fer un bon manteniment de l’edifici (terrasses i terrats, balcons, façana, baixants...)?
  • Si cal fer una reparació, quins passos hem de seguir, des que cal prendre la decisió fins que han passat els anys de garantia de l’obra?
  • Quines dificultats poden aparèixer a l’hora de prendre la decisió entre totes les persones propietàries (econòmiques, de presa de decisions...)? Com podem gestionar-ho?
  • Hi ha ajuts per a fer front a les obres de comunitats?
  • Què és la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE)?

Entre el Servei de Bon Veïnatge i Convivència i el Cap de Rehabilitació de Prat Espais respondrem aquestes preguntes i les altres que sorgeixin durant la sessió.