Esteu aquí

L'Espai Situa't: un servei sobre salut mental a l'abast de les comunitats veïnals.  Com la salut mental ens afecta a tothom.

Sessió formativa i reflexiva sobre com la salut mental ens afecta a tothom i quin suport poden donar tant l’Espai Situa’t com el Servei de Bon Veïnatge i Convivència amb les situacions a les comunitats veïnals.

 

Cada persona, pel seu moment vital, per la seva situació personal, per la seva personalitat, pot experimentar sentiments diversos en cada situació. La salut mental la podem definir com la manera com aquests sentiments es manifesten en cada persona, de tal manera que la salut mental la podem mesurar amb un interval de molt benestar a molt patiment, on cada persona està en un punt diferent.

Les comunitats veïnals són la segona esfera més íntima després de casa nostra; el veïnat són les persones a qui tenim més a prop i la seva manera de viure i la nostra poden coincidir més o menys. Les dificultats a l’hora de conviure o d’organitzar-se en un edifici poden fer que aquest interval de molt benestar a molt patiment s’apropi més cap al patiment, i que necessitem acompanyament en aquest procés.

En aquesta sessió parlarem de salut mental com quelcom universal i donarem eines per cuidar-nos i cuidar a les altres persones en el marc de les comunitats, entenent que al vaixell de la salut mental hi som tothom.