Esteu aquí

Justificació de subvencions municipals

Objectiu: Donar eines i coneixements a les entitats per a justificar les subvencions atorgades durant l’any 2020.

Continguts:

  • Sol·licitud i previsió de justificació
  • Documentació de justificació
  • Memòria d’activitats
  • Liquidació econòmica
  • Factures i rebuts

Metodologia: Es realitzarà una sessió de dues hores on es donarà contingut teòric i es respondran els dubtes dels assistents.

Persones destinatàries: Curs adreçat a persones responsables o memebres d’associacions.

Docència: Fundació Catalana de l'esplai

 

  • Ludoteca infantil

  • Streaming