Esteu aquí

Justificació de subvencions

Justificació de subvencions

Què pot presentar una entitat per a justificar una subvenció? Com es tramita?

Continguts:

  • Justificació de subvencions: marc normatiu general
  • Despeses elegibles. Sabem quines són?
  • Control i seguiment del pressupost
  • Documentació de justificació:
  • Factures
  • Despeses de personal: contractacions, autònoms, col·laboradors.
  • Dietes i desplaçaments
  • Altres: assegurances, premis, etc.
  • Altres aspectes a tenir en compte. Certificat digital.

Formadora: Dolors Martínez Mendoza, cap de l’àrea econòmica de Suport Tercer Sector - Fundesplai

Format: Videoconferència / Presencial

  • Accessible