Objectius: Impulsar la transversalització de la perspectiva de gènere -també en clau LGBTI- entre el teixit associatiu del municipi.

 • Introduir alguns conceptes clau en relació amb les desigualtats de gènere i les discriminacions per LGBTIfòbia.
 • Augmentar el reconeixement de situacions masclistes quotidianes i d’algunes formes concretes de discriminació i violències cap a les dones i les persones LGBTI.
 • Donar eines al teixit associatiu perquè incloguin la perspectiva de gènere -també en clau LGBTI- en la missió, organització i activitats de les entitats.

Programa:

 • Conceptes clau per entendre el sistema sexe-gènere.
 • Situacions de desigualtat, discriminació i violències cap a les dones i les persones LGBTI; principals impactes i conseqüències d’aquestes situacions.
 • Estratègies i eines per incorporar la perspectiva de gènere -també en clau LGBTI- en la missió, organització i activitats de les entitats:
  • Comunicació i llenguatge inclusiu.
  • La paritat en el si de les entitats.
  • Diagnosi i formulació d’objectius amb perspectiva de gènere.
  • Com avançar cap a una programació d’activitats més inclusiva.

Metodologia:

 • Explicació teòrica. Ús d’exemples pràctics per tal d’aterrar i concretar el marc conceptual.
 • Dinàmica de grups i exercicis pràctics: exercicis en petits grups per reflexionar sobre els continguts explicats.
 • Visionat de recursos multimèdia.
 • Debat obert: espai de reflexió obert per identificar les inquietuds de les persones assistents al curs i el grau de comprensió del fenomen, per adaptar-ne millor els continguts.

Persones destinatàries: Responsables i membres d’associacions.

Docència: Spora Sinèrgies

Cursos relacionats

Com utilitzar eficientment el certificat digital, la...

Tipus: Altres
Quan: 22/04/2021
On: Webinar

Inscripcions Obertes

Prevenció i sensibilització de les violències masclistes

Tipus: Altres
Quan: 06/05/2021 de 18:30 a 20:30 h
On: Espai Virtual

Inscripcions Obertes

Aprèn a fer cartells i imatges per a webs i xarxes, amb...

Tipus: Altres
Quan: Del 11/05/2021 al 18/05/2021
On: Webinar

Inscripcions Obertes

Curs sobre Drets Humans “Ciutat i drets humans: drets...

Tipus: Altres
Quan: 13/05/2021 de 18:00 a 20:00 h
On: Cases d'en Puig. Serveis de Ciutadania

Inscripcions Obertes