Esteu aquí

Eines per detectar situacions de vulnerabilitat.

vulnerabilitat

Data i lloc

Dimecres 20 de novembre de 17 a 21h a les Cases d’en Puig.

Objectius

Com ens podem acostar a les persones, de quina manera? En aquesta formació ens ensenyaran com fem aquests passos, quin rol adoptem vers situacions que poden ser de vulnerabilitat, com processem l’impacte que poden tenir aquestes situacions sobre nosaltres mateixos.

  • Donar a conèixer els recursos i circuïts existents en l’atenció a situacions de vulnerabilitat a l’Ajuntament del Prat
  • Reflexionar sobre el posicionament amb què enfoquem la intervenció
  • Dotar d'eines per a la millora de la gestió d'emocions
  • Guanyar més comprensió i consciència en relació amb la dinàmiques relacionals amb les

persones usuàries.

  • Fer aflorar els recursos ja existents entre els i les participants i compartir-los

Continguts

    ●        Presentació dels Recursos i Protocols existents a l’Ajuntament del Prat

    ●        El posicionament:

                     o        quin és el meu rol i com puc desenvolupar-lo millor?

    ●        Eines per a la gestió de les emocions:

                     o        com processar l'impacte de les situacions en què ens trobem?

                     o        com tinc cura de mi alhora que d'altres persones?

    ●        Les dinàmiques de rang i poder: com prendre consciència del poder que tenim ens pot ajudar a ser més eficients?

L'aprofundiment en cadascun dels continguts variarà en funció de la composició del grup i l'interès

de les persones participants. La formació s'enfocarà en el treball en casos pràctics que portin les persones participants.

Metodologia

Una sessió de quatre hores on combinarem explicacions teòriques amb exercicis de treball personal, en parelles i en grup per prendre consciència dels temes que es tracten i facilitar l’adquisició d’habilitats i eines pràctiques. Els exercicis estaran basats en la realitat quotidiana de les persones assistents, per tal de treballar temes que siguin significatius i que motivin. Per altra banda els continguts i la proposta s’adaptaran als coneixements previs i als interessos de les persones participants.

Persones destinatàries

Curs adreçat a persones responsables o coordinadores d’entitats del Pla d’Inclusió Social.

Docència

Fil a l’Agulla.

  • Accessible

  • Ludoteca infantil