Esteu aquí

Diversitats sexuals, afectives i de gènere

En aquesta formació es pretén generar un espai segur, de no judici on poder abordar i visibilitzar les diversitats afectives, sexuals i de gènere; les diferents preferències, orientacions, pràctiques, expressions de gènere i identitats des d'una perspectiva de drets i feminista. Es tenen en compte els diferents aspectes biopsicosocials que ens traspassen i que constitueixen les realitats individuals i col·lectives que habitem o podem habitar.
La formació manté una metodologia participativa per tal de promoure un espai de qüestionament, reflexió, construcció i aprenentatge col.lectiu.

  • Accessible