Esteu aquí

Curs d'Anglès A1

Curs adreçat preferentment a treballadors/ores en atur que vulguin aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita que els permeti intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer les primeres necessitats, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

  • Accessible