Esteu aquí

Comptabilitat bàsica

Formació dirigida a  persones treballadores i en situació d'ERTO que té per objectius situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa, definir els objectius de la comptabilitat,aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins son els seus límits.

Contingut:

• El patrimoni.
• El procés comptable.
• Tractament comptable de les existències.
• Tractament comptable de l’IVA
• Amortitzacions.

Formació organitzada per la Fundació Paco Perto  i subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya