Esteu aquí

Com introduir la perspectiva de gènere a la nostra entitat?

perspectiva de gènere

Data i lloc

Els dimarts 11 i 18 de febrer, de 18 a 20 h. A les Cases d'en Puig, Edifici Annex.

Objectius

Impulsar la transversalització de la perspectiva de gènere -també en clau LGBTI- entre el teixit associatiu.

Específics:

• Introduir alguns conceptes clau en relació amb les desigualtats de gènere i les discriminacions per LGBTIfòbia.

• Augmentar el reconeixement de situacions masclistes quotidianes i d’algunes formes concretes de discriminació i violències cap a les dones i les persones LGBTI.

• Donar eines al teixit associatiu perquè incloguin la perspectiva de gènere -també en clau LGBTI- en la missió, organització i activitats de les entitats.

Continguts

- Conceptes clau per entendre el sistema sexe-gènere.

- Situacions de desigualtat, discriminació i violències cap a les dones i les persones

LGBTI; principals impactes i conseqüències d’aquestes situacions.

- Estratègies i lines per incorporar la perspectiva de gènere -també en clau LGBTIen

la missió, organització i activitats de les entitats:

  • Comunicació i llenguatge inclusiu.
  • La paritat en el si de les entitats.
  • Diagnosi i formulació d’objectius amb perspectiva de gènere.
  • Com avançar cap a una programació d’activitats més inclusiva.

Metodologia

Dues sessions de dues hores on es tractaran els temes:

• Explicació teòrica. Ús d’exemples pràctics per tal d’aterrar i concretar el marc conceptual.

• Dinàmica de grups i exercicis pràctics: exercicis en petits grups per reflexionar sobre

els continguts explicats.

• Visionat de recursos multimèdia.

• Debat obert: espai de reflexió obert per identificar les inquietuds de les persones assistents al curs i el grau de comprensió del fenomen, per adaptar-ne millor els continguts.

Persones destinatàries

Curs adreçat a persones responsables i membres d'entitats.

Docència

Spora. Consultoria social.

  • Accessible

  • Ludoteca infantil

Cursos relacionats

Jornada: Explora la teva petjada hídrica amb Ecoindústria

Tipus: Altres
Quan: Del 18/06/2024 - 9:15 h al 18/06/2024 - 13:00 h
On: Centre de Promoció Econòmica

Inscripcions Obertes

Creació de Kokedames

Tipus: Altres
Quan: Del 26/06/2024 al 26/06/2024
On: Centre Cívic Palmira Domènech

Inscripcions Obertes

Tastets creatius: El llenguatge del cos

Tipus: Altres
Quan: 01/07/2024
On: Centre Cívic Palmira Domènech

Inscripcions Obertes

Curs de coneixements de la societat catalana (acollida...

Tipus: Altres
Quan: Del 01/07/2024 al 29/07/2024
On: Cases d'en Puig. Serveis de Ciutadania

Inscripcions Obertes