Esteu aquí

Com implicar més gent a la nostra entitat?

Objectius

Què vol dir participar en entitats? Com està la participació a l’entitat actualment? quines estratègies podem fer servir per implicar a les persones de l’entitat? Aquestes i altres qüestions les treballarem en aquesta formació que sobre participació a les entitats

Continguts

  • Sessió 1: Autodiagnosi. Com està la participació a l’entitat actualment?La sessió consta de moments d’exposició i apropiació del marc referencial relacionat amb la governança i dinàmiques i exercicis pràctics.
  • Sessió 2: Eines i estratègies per generar participació. En funció de l’autodiagnosi feta en la primera sessió, treballarem en grups a partir dels propis casos de les organitzacions. Alternarem el coneixement d’eines i estratègies que afavoreixen la participació amb l’aterratge i adaptació a la realitat de cada una de les entitats presents.

Metodologia

Es realitzaran dos sessions on es treballaran de manera teòrico-pràctic cadascun dels continguts i on els participants podran fer les seves aportacions i compartir les seves experències.

Persones destinatàries: Persones responsables d'entitats i membres d’associacions.

Docència: Etcèteres Cooperativa

  • Accessible