Esteu aquí

Aliem-nos! Com crear complicitat amb altres entitats?

OBJECTIUS

Hi ha reptes locals que requereixen la suma de forces per poder-los assumir amb èxit. En lloc d’impulsar iniciatives desconnectades, proposem un taller per trobar reptes que demanin una aliança entre entitats, empreses i altes actors, i activar els mecanismes per fer-ho possible.

Objectius:

  • Prendre consciencia de la necessitat de fer aliances per millorar el municipi a nivell social, mediambiental, educatiu o en altres aspectes.
  • Conèixer les claus per formular aliances d’èxit.

CONTINGUTS

  • Les aliances com estratègia missional del tercer sector.
  • Motivacions i tipus d’aliances.
  • Els processos de les aliances: maduració i lideratge.
  • Claus d’èxit.
  • Resolució de conflictes.
  • Passar a l’acció: quines aliances podem promoure.

METODOLOGIA

Taller amb exercicis pràctics i idees aplicables en les respectives organitzacions.

PERSONES DESTINATÀRIES

Responsables i membres d’associacions.

DOCÈNCIA

Frederic Cusí (www.inpacte.com)

 

  • Accessible

  • Ludoteca infantil

Consulta el programa (pdf - 313900 bytes)