Mostra Folklore Casa Aragón

A la Mostra hi participen la Charanga 92, la Beat Urban, Dances Africanes, el CE Ruta de la Plata i els grups de ball de la Casa de Aragón del Prat 

  • Accessible