Activitat adreçada a totes les famílies del Prat. Hi haurà ludoteca infantil, prèvia demanda a l'AFA Verdaguer ampaverdaguerprat@gmail.com 

Les persones consumidores tenim a l'abast les etiquetes alimentàries,  una eina que ens permeten saber què conté cada aliment per poder prendre millors decisions a l'hora d'adquirir-los.

El saber interpretar l'etiquetatge dels aliments ens permetrà:

  • Triar quin aliment ens convé més segons l'alimentació que seguim, els nostres gustos, preferències, etc.
  • Distingir ingredients que ens puguin causar al·lèrgies o intoleràncies.
  • Triar millor aliments saludables.

Xerrada amb Carme Sánchez Villalba, Infermera-Dietista-Master Universitari per a l’atenció i Educació de persones amb diabetis. Coordinadora del grup (material educatiu)  d´Educació Terapèutica de la Societat Espanyola de Diabetis. Dietista nutricionista del Servei d’endocrinologia i Nutrició de la Fundació Hospital del Esperit Sant de Sta Coloma de Gramenet 

  • Ludoteca infantil

Activitats relacionades