Esteu aquí

Jornada de Cooperativisme i habitatge

L’accés a l’habitatge és un dels principals problemes de moltes persones i famílies del nostre entorn. L’especulació i mercantilització ha allunyat el dret a un habitatge digne i les situacions de crisi econòmica i retallades de drets i serveis públics ha augmentat les necessitats d’habitatge d’emergència social.  En aquest marc, la Cooperativa Obrera de Viviendas proposa un espai de debat col·lectiu que ens permeti conèixer i difondre models alternatius d’accés a l’habitatge, posant l’accent en el caràcter cooperatiu.