Març 2020

Sovint diem que la nostra ciutat es fonamenta en els valors de la igualtat, l’equitat i la diversitat. Construïm comunitat i fem polítiques públiques des d’aquests principis. I com a eines fonamentals ens valem de l’educació i la cultura per tal que siguem persones més crítiques i emancipades. Potenciant també l’educació ambiental per conèixer i tenir cura del nostre entorn, tal i com us expliquem en aquest número de la revista municipal.

Aquesta cura pel nostre entorn, pel nostre delta, és el que van practicar les desenes de persones que es van prestar voluntàries per netejar les platges protegides després que el temporal Glòria hi aboqués nombrosos residus. Dono les gràcies en nom de la ciutat a totes aquestes persones, i també a tot el personal municipal que ha treballat incansablement per recuperar la normalitat a la nostra ciutat després de les ventades i els aiguats. I a tothom qui ha mostrat la seva preocupació pel futur dels espais naturals i del litoral, davant de les amenaces que suposen tant les adversitats climàtiques com els anuncis dels qui voldrien fer créixer infraestructures com l’aeroport sense límit.

El canvi climàtic és una realitat innegable. Ara no va de ser més o menys ecologista, més o menys compromesos en la nostra relació abstracta amb el planeta; ara la realitat ens diu que estem en una situació d’emergència climàtica. Cal actuar des de tots els fronts: les administracions, les empreses, les entitats i, també, la ciutadania. I per això ben aviat impulsarem un pla d’acció que us explicarem en aquesta revista.

Abans, però, commemorarem un altre Dia Internacional de la Dona. Un nou 8-M que ha de tornar a ser un clam contra les violències masclistes. Al Prat usem la tecnologia per posar en marxa una nova eina contra aquesta xacra, com us expliquem en aquest número. Aquest març, tornem a omplir els carrers per la igualtat i la llibertat de les dones, que és la igualtat i la llibertat de tothom.

 

Lluís Mijoler
L'alcalde