Tarifació social de les escoles bressol municipals

Què és el servei?

És una adaptació de les tarifes de l'escola bressol en funció de la capacitat econòmica de la unitat familiar. La tarifació social determina el preu del servei educatiu segons el nivell de renda i el nombre de persones de la unitat familiar, perquè el servei estigui a l'abast de tothom i per facilitar la igualtat d'oportunitats.

Què ofereix?

Una reducció de la quota del servei educatiu a les escoles bressol municipals en funció dels ingressos de la unitat familiar.

A qui s’adreça?

A totes les famílies amb infants matriculats a les escoles bressol municipals.

Com s’hi pot accedir?

Presencialment, als centres educatius on està matriculat l'infant.

Cost del servei

Variable en funció de la capacitat econòmica de la unitat familiar i dels serveis sol·licitats (veure document - Pàgina 14).

 

Escoles bressol municipals:

1

EBM Sol Solet

Av. del Canal, 114

2

EBM El Cabusset

C. del Músic Blai Carmona, 4

3

EBM La Granota

C. de Sarajevo, 5

4

EBM La Blaveta

C. del Tibidabo, 1

Temes relacionats