Esteu aquí

Béns patrimonials

Lluís

Mijoler Martínez

El Prat en Comú Podem


Alcalde president


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Pis i pàrking El Prat de llobregat 50 44.102,16€ / 178.500€ Compra 2005 hipoteca 145.494.48€ Nissan cube 2011 Comptes i valors bancaris: 3.665,96€ Prèstec: -8.523,71€
Pis El Prat de Llobregat 50 15.575,51€ / 28.000€ Herencia 2014 Participacions: 1.502,53€
Pla pensions i altres: 9.018,63€