Esteu aquí

Béns patrimonials

Lluís

Mijoler Martínez

El Prat en Comú Podem


Alcalde president


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Pis i pàrking El Prat de llobregat 50 44.102,16€ / 178.500€ Compra 2005 hipoteca 109.905,21€ Comptes i valors bancaris: Banc Sabadell saldo mig anual 1.000€ Prèstec: -10.000€
Pis El Prat de Llobregat 50 15.575,51€ / 28.000€ Herencia 2014 Comptes i valors bancaris: Triodos bank: saldo mig anual 1.000€
Participacions S.L. 1502,53€
Pla pensions: 2.882,23€ PP Conjunta 66,97€. Accions Banc Sabadell S.A. 1.679,58€