Esteu aquí

Béns patrimonials

María

del Valle

El Prat en Comú Podem


Regidora del Pla Estratègic de Sant Cosme


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Comptes i valors bancaris: 328,19€