Esteu aquí

Béns patrimonials

Rafael

Duarte Molina

El Prat en Comú Podem


Regidor de Policia Local


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Pis El Prat de Llobregat 50 31.867,00€ Compra 1992 Toyota Land Cruiser 1998 Comptes i valors bancaris: 112.500€
Casa L'Ametlla de Mar 50 50.000€ Compra 2008 Toyota Urban Cruiser 2009 Participacions: 9.000€
Pla pensions i altres: 48.000€