Esteu aquí

Béns patrimonials

Rafael

Duarte Molina

El Prat en Comú Podem


Regidor de Policia Local


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Pis El Prat de Llobregat 50 132.000,00€ Compra 1993 Cupra Formentor 2021 Comptes i valors bancaris: 200.000€
Casa L'Ametlla de Mar 50 41.000€ Compra 2005 Pla de pensions: 60.000€