Esteu aquí

Béns patrimonials

Joaquim

Bartolomé Capdevila

El Prat en Comú


3er Tinent d’alcalde de l'Àrea d'Acció Ambiental, Energia i Serveis Urbans. Regidor de Relació amb Entitats de la Ciutat.


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Pis El Prat de Llobregat 50 47.669,46€ Compra 1983 Peugeot 309 2010 Comptes i valors bancaris: 1.662€
Casa Falset 16,6 80.397,48€ Assegurança vida 83.381€