Esteu aquí

Béns patrimonials

Joaquim

Bartolomé Capdevila

El Prat en Comú Podem


Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Acció Ambiental i Serveis Urbans i regidor de Promoció de la Ciutat, Agricultura i Ramaderia


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Pis El Prat de Llobregat 50 47.669,46€ Compra 1983 Seat Ateca 2021 Comptes i valors bancaris: 18.752,63€ (50%)
Casa Falset 16,6 80.397,48€ Compra 1998 Assegurança vida 52,969,76€
Fons d'inversió: 21.794,21€