Esteu aquí

Béns patrimonialsPatrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Pis El Prat de Llobregat 50 50.372,99€ Compra 1998 Hipoteca 8.542,69€ Comptes i valors bancaris: 5.980€
Pis El Prat de Llobregat 50 50.372,99€ Compra 1998 Pla de pensions i altres: 48.000€