Esteu aquí

Béns patrimonials

Montserrat

Blázquez Jiménez

Ciutadans El Prat


Regidora


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Pis El Prat de Llobregat 100 86.323,28€ Compra 2005 Hipoteca 75.000€ Assegurances i plans: 50.000€