Esteu aquí

Béns patrimonials

Mica

Blázquez Puerto

ERC


Regidora


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Comptes i valors bancaris: 7,53€
Comptes i valors bancaris: 183,56€
Assegurances i plans: 40.000€
Comptes i valors bancaris: 187,29€