Esteu aquí

Béns patrimonialsPatrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Pis El Prat de Llobregat 50 40.261,79€ Compra 2016 Hipoteca 253.000€ Comptes i valors bancaris: 4,13€
Assegurances i plans: COBERTURA 50% HIPOTECA