Esteu aquí

Béns patrimonials

Marisol

Rojas Fernández

PSC-CP


Tinenta d’alcalde de l’ Àrea de Benestar, Polítiques d’Igualtat i Ciutadania


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Pis El Prat de Llobregat 100 37.602,75€ 2002 Hipoteca: 96.939,23€ Comptes i valors bancaris: 984,78€ Préstec: 18.429,75€
Pla d'estalvi: 9.602,19€
Pla de pensions: 32,33€
Assegurança vida (vinculada a hipoteca): 107.217,60€