Esteu aquí

Béns patrimonials

Marina

García Vargas

PSC-CP


Regidora de Comerç i de Salut Pública, Benestar Animal i Consum


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Seat Altea 2022 Comptes i valors bancaris: 14.500€
Assegurances i plans: 150€