Esteu aquí

Béns patrimonials

Marina

García Vargas

PSC-CP


Regidora de Comerç i Turisme.


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Comptes i valors bancaris: 50€
Assegurances i plans: 150€