Esteu aquí

Béns patrimonialsPatrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Pis El Prat de Llobregat 50 37.613,63€ Compra 2005 Hipoteca 124.000€ Seta MII Ibiza 2018 Comptes i valors bancaris: 24.200€
Pis Cunit 50 57.347,33€ Compra 2015 Hipoteca 34.000€ Assegurances i plans: 5.200,00€
Terreny Sanlúcar la Mayor 25 57.347,33€ 2014