Esteu aquí

Béns patrimonials

Juan

Carlos Moreno

PSC-CP


Tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Comptes i valors bancaris: 48.000€
Participacions: 5.780€